TOIMINNAN TAVOITTEET

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä niin että hän kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista. Yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan ja omaisen/lähipiirin kanssa. Terapia on tuloksellisinta kun se toteutetaan kuntoutujan omassa toimintaympäristössä ja siihen osallistuvat yhteistyössä yhdessä laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutujan hoitavan tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan.

TERAPIAKEINOT ovat yksilöllisiä ja asiakkaan tarpeista lähteviä. Tavoitteista riippuen harjoitukset voivat olla toiminnallisia, liikunnallisia tai johonkin spesifiin ongelmaan painottuvia. Käytössäni on monipuolisia harjoitus- ja terapiavälineitä.